Krajiny kde je legálna a nelegálna erotická práca, medzi nich je aj Slovensko

Slovensko sa stalo súčasťou mapy denníka the Independent. V rámci nej je označené za krajinu s legálnou erotickou prácou spolu s ďalšími susednými štátmi. Otázka prostitúcie na Slovensku je ale v skutočnosti v takzvanej sivej zóne. Source: The Independent.

Britský denník the Independent nedávno priniesol na svojich stránkach mapu, ktorá farebne rozlišuje krajiny a postavenie prostitúcie v rámci zákonov.

Červená farba označuje krajiny, kde je erotická práca nelegálna, žltá, kde je legálna, ale neregulovaná a modrá znamená legálnu a regulovanú prostitúciu v krajine.

erotická práca vo svete

Slovensko sa spolu s Českom a Poľskom zaradilo medzi krajiny, kde je erotická práca legálna, ale neregulovaná.

Podľa vysvetlenia britského portálu to znamená, že ilegálne sú nevestince a podnikanie s prostitúciou prepojené. Ale samotná prostitúcia je legálna. Informácie sú v tomto prípade zavádzajúce, avšak otázka je, erotická práca na Slovensku sa nachádza v takzvanej "sivej zóne"

Organizovaný obchod s erotickou prácou je nezákonný a trestný. Samotnú prostitúciu zákon síce nepovoľuje, ale ani nezakazuje. Na druhej strane sú práve prostitútky mnohokrát obeťami. Stávajú sa objektom trestných činov, ako kupliarstvo, znásilnenie, obmedzovanie osobnej slobody, vydieranie a zavlečenie do cudziny.

Vo väčších mestách nie je problém nájsť prostitútky na uliciach, erotické masážne salóny alebo aj striptízové kluby. Rovnako webové stránky a chatové servery na internete sú miestom, kde si záujemca môže služby podobného charakteru vyhľadať. 

"Za erotickú prácu všeobecne nie je možné momentálne potrestať ani prostitútku a ani klienta. Zákon v zásade trestá len podnikanie súvisiace s vykonávaním prostitúcie. Erotická práca ako taká je upravená v Trestnom zákonníku." objasnil JUDr. Milan R. z advokátskej kancelárie Witt&Kleim.

Štát v súčasnosti nemá žiadne možnosti, aby mohol zdaniť zisk z peňazí za erotickú prácu, hoci erotické masážne salóny a podobné inštitúcie sú zdaňované. Podľa niektorých odborníkov sa na erotickú prácu dá nahliadať aj ako na formu výmenného obchodu služieb za peniaze a preto by jej zdaňovanie mohlo štátu priniesť ročne až milióny na daniach. 

Na Red-life si môžete vybrať viac z erotických prác, pozrite naše najnovšie ponuky na Slovensku a v zahraničí.