Zásady boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Naša stránka je plne odhodlaná zvyšovať povedomie o probléme obchodovania s ľuďmi. Sme online firma, ktorá sa rozhodla tento problém riešiť svedomito. Zaväzujeme sa implementovať interné iniciatívy na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a pokračovať v presadzovaní úsilia v boji proti globálnemu problému obchodovania s ľuďmi. V prípade, že sa dozvieme o akomkoľvek incidente obchodovania s ľuďmi, nadšene spolupracujeme so štátnymi a federálnymi predstaviteľmi orgánov činných v trestnom konaní poverenými bojom proti tomuto odpornému zneužívaniu ľudských práv.

Akékoľvek podozrenie na činnosť, ktorá môže súvisieť s obchodovaním s ľuďmi, nahláste príslušným orgánom a/alebo ktorémukoľvek z nasledujúcich zdrojov na presadzovanie práva proti obchodovaniu s ľuďmi nižšie:

European Union
EU Institutions and International Organisations

Germany
Ban Ying Counseling and coordination Center against trafficking in Persons
Anklamer Strasse 38, 10115 Berlin
Telephone: +49 30 440 63 73
E-mail: [email protected]
Website: www.ban-ying.de

Federal Ministry of the Interior
Alt-Moabit 101D, 10559 Berlin
Telephone: +49 3018 681 0
Website: www.bmi.bund.de

United Kingdom
Report human trafficking
If you have information about human trafficking or hold urgent information that requires an immediate response dial 999.
If you hold information that could lead to the identification, discovery and recovery of victims in the UK, you can also contact the charity Crimestoppers anonymously on 0800 555 111. www.nationalcrimeagency.gov.uk

Anti-slavery International (Non Government Organisation)

Thomas Clarkson House
The Stableyard, Broomgrove Road, London SW9 9TL
Telephone: +44 (0)20 7501 8920
E-mail: [email protected]
Website: www.antislavery.org

France
General Secretary: Elisabeth Moiron-braud
E-mail : [email protected]
Telephone: +33 140568881
National Coordinator : Eric Panloup
E-mail: [email protected]
Telephone: +33 140568880

CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l’homme)
Président: Christine Lazerges
E-mail : [email protected]
Telephone: +33 142757705

Adviser on Human Trafficking: Cécile Riou-Batista
E-mail: [email protected]
Telephone: +33 142757706

Spain
General Secretary: Elisabeth Moiron-braud
E-mail : [email protected]
Telephone: +33 140568881
National Coordinator : Eric Panloup
E-mail: [email protected]
Telephone: +33 140568880

CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l’homme)
Président: Christine Lazerges
E-mail : [email protected]
Telephone: +33 142757705

Adviser on Human Trafficking: Cécile Riou-Batista
E-mail: [email protected]
Telephone: +33 142757706

Netherlands
Dutch National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children
PO Box 20301
2500 EH The Hague
The Netherlands
Visiting address
Turfmarkt 147
2511 EM The Hague
The Netherlands
Telephone: +31 (0) 70 370 45 14
Email: [email protected]
Website: www.dutchrapporteur.nl

USA
Anti-Trafficking Education and Training
For additional anti-trafficking resources, please visit the following websites:

- The Freedom Network
- Children of the Night
- U.S. Dept. of Health & Human Services – Administration for Children & Families: Anti-Trafficking in Persons Program
- Not for Sale
- U.S. Dept. of Health & Human Services – Administration for Children & Families: Rescue & Restore Victims of Human Trafficking Campaign
- U.S. Dept. of Homeland Security – Tip Line: 866-DHS-ICE
- The Protection Project
- National Human Trafficking Resource Center [NHTRC] Hotline: 888-373-7888
- Polaris Project – Report Human Trafficking: 888-373-7888
- Homeland Security Investigations [HSI] Tip Line: 866-DHS-2-ICE
- U.S. Dept. of Justice: 888-428-7581
- FBI Local Offices
- Local Rescue & Restore Anti-Trafficking Coalitions
- NHTRC Anonymous Tip Form
- HSI Tip Form
- FBI Tips & Public Leads Form

Human Trafficking Warning Signs:
Learn the potential warning signs of human trafficking here: Polaris Project.

Child Pornography / Exploitation Reporting
Child pornography or child exploitation activity can be directly reported to the National Center for Missing and Exploited Children, through the CyberTip Hotline, available at: MissingKids.com.

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI:
Naša stránka poskytuje vyššie uvedené informácie a odkazy na webové stránky tretích strán ako vzdelávací zdroj pre našich používateľov, členov a potenciálne obete obchodovania s ľuďmi. Nepotvrdzujeme presnosť zverejnených údajov ani neschvaľujeme legitímnosť žiadneho programu alebo uvedeného subjektu tretej strany. Ďalej sa zriekame akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej zo spoliehania sa na akékoľvek takéto zdroje alebo informácie. Nič na tejto stránke nemá slúžiť ako lekárska, právna alebo odborná rada. V prípade skutočnej núdze ihneď zavolajte na miestne policajné oddelenie.